×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.itemlist
Religies

Vraag: Hoe kunnen wij in deze westerse wereld omgaan met de onrust die er plaats vindt tav mensen die een ander geloof hebben.??Er is een grote druk momenteel gaande in de wereld.Waar komt de haat vandaan en hoe kunnen wij hierop reageren.?”

“Geloof en geloof zijn in de eeuwen van het bestaan van de mensheid altijd  hele belangrijke oorlogsdelen geweest op deze wereld. Dit alles is altijd voort gekomen uit een oude mensheids-karmische belasting. Er is een collectieve karmische belasting gecreëerd doordat mensen elkaar al eeuwenlang naar het leven staan ten opzichte van dat wat geloofd wordt. Het heeft alles te maken met een diep basale angst, met een machtsstructuur en met een onmachtsstructuur.

Er is u al eerder uitgelegd dat u allen in een wereld leeft van dualiteit. En binnen deze dualiteit treedt altijd in het midden wrijving op. En wrijving is nodig om iets zichtbaar te maken, want wanneer het water glad zou blijven zonder enige rimpeling dan zou daar geen beweging zijn. 

Het proces wat momenteel speelt in uw wereld, waarin deze wereld als een vulkaan op uitbarsten staat, is een proces wat een optelsom is van eeuwen.

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

 

Het Christusbewustzijn is de Christuskracht,
  waarin al het leven in verbonden is

 

In het menselijk bewustzijn is  in de loop van de tijd een afscheiding ontstaan vanuit zijn eigen perceptie van eenheid, doordat hij de wereld van dualiteit moest betreden. Omdat de hoogste Schepper zichzelf bewust wilde worden van de diepste materie, is deze mens in zijn afgescheidenheid ook in de afgescheidenheid van de perceptie van religiebeleving gekomen. Vanuit dat punt is, vanuit het Hart, een stuk verbinding verloren gegaan wat uiteindelijk weer is teruggevonden; maar niet ieder mens heeft dit nog teruggeplaatst in het eigen  bewustzijn.

Het Christendom en de andere religies

Christendom en de andere religies

Het christendom, het christelijke geloof, is een geloof, is een religie, die door een aantal mensen op uw aarde wordt aangehangen. De werkelijke christen zal altijd vanuit spiritualiteit in het leven moeten staan, omdat het christelijke geloof daar aan de basis aan ontleend is.

 

Onrust in de wereld mbt verschillende geloven

 Hoe kunnen wij in deze westerse wereld omgaan met de onrust die er plaats vindt tav mensen die een ander geloof hebben. Er is een grote druk momenteel gaande in de wereld.

Waar komt de haat vandaan en hoe kunnen wij hierop reageren.”

“Geloof en geloof zijn in de eeuwen van het bestaan van de mensheid altijd  hele belangrijke oorlogsdelen geweest op deze wereld. Dit alles is altijd voort gekomen uit een oude mensheids-karmische belasting. Er is een collectieve karmische belasting gecreëerd doordat mensen elkaar al eeuwenlang naar het leven staan ten opzichte van dat wat geloofd wordt. Het heeft alles te maken met een diep basale angst, met een machtsstructuur en met een onmachtsstructuur.

Bewustzijnsbenadering diverse godsdiensten

Bewustzijnsbenadering diverse godsdiensten

Wanneer u allen kijkt naar de verschillende soorten van godsdiensten op deze wereld dan zult u daar ook de verschillende lagen van de bewustzijnsbenadering daarin ervaren.

Er zijn ook heel veel natuurvolkeren die op een bepaalde wijze hele religieuze manieren van godbelijdenis hebben. Dit is veelal via de natuurwetten waarin zij dit plaats laten vinden. Er zijn allerlei andere soorten van het belijden van dat wat religiositeit in zich draagt.

Vernieuwing van eenheidsbewustzijn in iedere Godsdienst.

 Vraag:  Er is gezegd ‘nu zullen de schellen van de ogen vallen’, wat zal er dan zichtbaar worden?

Wanneer schellen van ogen worden geduwd, wordt daar een ander veld, zichtveld zichtbaar voor een mens. Wanneer er schellen op menselijke ogen vastgehouden blijven worden zal datgene wat gezien wordt in de wereld, van zichzelf in de samenleving in deze wereld, in de hele perceptie van het leven gekleurd zijn door de oude energie van kijken,

Christus geboorte in de mens, in deze tijd

2000 jaar geleden was daar die geboorte van de mens die wij Jezus hebben genoemd. In deze tijd noemen wij Jezus ook wel de historische Christus die nu de kosmische Christus is.

 

Gevolgen van Indaling Christus energie

 

In hoeverre heeft de energie van het vrouwelijk aangezicht Gods, te maken met de indaling van de Christusenergie?

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven