enfrdeitptrues

 Welk gezamenlijk doel kan mensen doen samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden?

Het gezamenlijke doel van U allen is een doel wat ook vooral  te maken heeft met een enorme diepe samenleving te creëren; een samenleving die met gezamenlijkheid te maken heeft, een samenleving die te maken heeft met elkaar te inspireren tot hoogste hoogten van de eigen talenten te komen, maar ook een samenleving die heeft te maken met het gezamenlijk onder ogen kunnen komen van dat wat er ook vanuit de verbondenheid in kracht gedaan kan worden aan vernieuwing, aan nieuwe impulsen vorm te geven.

Laat ik het anders zeggen: Datgene wat veelal geleefd wordt op uw aarde  in oude tradities verpakt, is veelal in hele oude energieën verpakt en zijn haast oude spiralen die soms nog op een hele oude manier draaien. Deze oude spiraalvorming van werking in uw wereld waarin mensen steeds opnieuw hun eigen oude tradities volgen, leveren dan niet datgene aan prikkels op, wat eigenlijk nodig zou zijn om die mens in een ander bewustzijn te zetten.

Het is belangrijk dat deze oude spiralen de mogelijkheid krijgen contact te leggen met nieuwe inspiratiebronnen, kosmisch gesproken. Maar wanneer het nog een afgesloten geheel is, dan zullen deze nieuwe inspiratiebronnen ook dat contact niet kunnen voeden. Het is dus heel zinvol om te zien dat juist wanneer er strijd is tussen volkeren dat dit veelal gelegen is op hele oude gronden, en dat deze oude bestrijdingsvormen die mensen ten opzichte van elkaar hebben, vooral vaak ook te maken heeft met dat enerzijds er oude energie kan liggen, maar anderzijds er ook groepen opstaan die iets nieuws zichtbaar maken wat anderen nog zullen bestrijden omdat er angst door gewekt wordt, omdat mensen daar nog geen moment aan hebben kunnen denken vanuit hun bewustzijn, omdat hun bewustzijn daar nog niet toereikend in is.

De bestrijding daarin is vooral belangrijk voor een bewust mens om daaruit te stappen. Om te weten dat er altijd een keuze is om wel of niet in de strijd van het leven te staan. Wanneer er uit de strijd wordt gestapt, kunt U vanuit de beschouwing en vanuit het overzicht, zien wat er werkelijk wordt gevraagd. Niet datgene  wat er primair vanuit de prikkeling op werd gereageerd, maar wat er eigenlijk nodig zou zijn om dat veld naar een hoger plan te trekken. Dan kan bewust mens dat ook werkelijk doen, vanuit een andere verbinding daarmee te maken, het naar het hart te brengen, maar ook naar een hoger weten. Want wanneer vanuit het hogere weten dan wordt gekeken, dan zal daar vanuit het anders waarnemen er ook iets anders zichtbaar worden. En dan is er ook heel duidelijk wat daarin veranderd kan worden vanuit een andere aandacht. Een nieuwe aandachtsvorm tussen mensen is ook een andere verbindingsdraad creëren. Het laten ontwaken van die nieuwe draden heeft vooral ook te maken  met dat ieder mens uiteindelijk op zoek is naar ook een enorme liefdesband met elkaar. Liefdesenergie, maar ook Liefdeskracht.

Velen van U weten wat werkelijke onvoorwaardelijke Liefde in zich draagt en dat onvoorwaardelijke liefde uiteindelijk niets meer te maken heeft met wel of geen stoffelijk leven, maar dat onvoorwaardelijk…onvoorwaardelijke liefde tot ver over de waarneembare grenzen van deze schepping heen reikt. Onvoorwaardelijk lief kunnen hebben van allen op deze wereld is voor velen nog een hoog goed, omdat er nog heel veel wordt geraakt in ieder mens persoonlijk, in zijn onderstromen waar anderen dan als het ware weer een spiegel toe ophouden wat niet altijd gezien wil worden. Het is ook niet noodzakelijk om met iedere spiegel iets nog te doen in deze nieuwe tijd. Het is juist belangrijk om te weten dat wanneer alles, zoals ik net heb uitgelegd, geliefd gaat worden er ook daardoor anders naar mensen gekeken gaat worden. Er zal een nieuwe draad van ontvankelijkheid ontstaan, van de ander werkelijk te ontmoeten, de ander werkelijk te zien. Niet meer in de afgescheidenheid van alle dag te leven, niet meer op de eigen plaats alleen te leven, niet meer vanuit het in niet verbinding te zijn in de wereld, want wanneer de mens om zich heen kijkt in deze samenleving ziet men veelal mensen die veel op hun eigen eiland een leven hebben gebouwd en denkend dat daar het leven zich afspeelt.

Het leven speelt zich daar absoluut niet af. Het is maar een heel klein deel. Het leven speelt zich in een enorme reikwijdte af. En juist uw leven en de stroom waarin uw leven zich verbonden heeft met dat enorme scheppingsprincipe, vraagt ook dat de energie die dat leven vertegenwoordigt ook de juiste energie vertegenwoordigt in het leven van nu. Het elektromagnetische veld wat om deze aarde zijn plek heeft waarin u vanuit uw eigen lichtkracht mee verbonden bent,  zal ook in een hogere frequentie opgeladen gaan worden. En deze hogere frequentielagen zullen ook maken dat uw eigen licht daardoor de duisternis van deze wereld vele malen makkelijker  laat doorzien, waardoor u ook heel duidelijk gaat voelen hoe het is om juist vanuit die nieuwe frequentie iets anders met dat wat zichtbaar wordt te gaan doen en niet meer vanuit de oude manier. U kunt daardoor een nieuwe samenleving gaan creëren door ook heel duidelijk te ervaren hoe het is vanuit een nieuw denken, een nieuw kijken en een nieuwe geladenheid in het leven te staan, en ook ontvankelijk te blijven voor dat wat naar u toe komt; de prikkels te voelen, ook vanuit de oude bedrading, maar ook de prikkels te ontvangen vanuit de nieuwe bedrading. Want u allen krijgt een nieuwe energetische bedrading.

En deze nieuwe energetische bedrading dat zal een fase zijn waarin er gewenning op dient te treden. Gewenning die nodig is om een mens zich daar weer in te laten zakken. En deze gewenning vraagt van u allen ook goed te voelen wat uw eigen stoffelijke zijn daarin nodig heeft. Want de stof zal het daarin niet altijd even gemakkelijk krijgen. De stof is de traagste energie die mee moet stromen in dat wat juist versneld gaat raken.

Ook zal de stof uiteindelijk een versnelde frequentie gaan ontvangen. Dus zal de stof zich daarin aan gaan passen. Alles in uw eigen systeem, uw DNA en uw hele celstructuur zal daarin volkomen ombuiging gaan creëren. Daarin zal er ook uiteindelijk een nieuwe samenleving gaan ontstaan. Maar zoals u die mij dit vraagt, dit vanuit een gezamenlijk doel plaats te laten vinden, is juist die nieuwe hemel op die nieuwe aarde een plek te laten vinden. Juist deze nieuwe hemel zou niet op een oude aarde geaard en geworteld kunnen worden. Deze nieuwe kosmische energie, deze nieuwe kosmische scheppingskracht, die zich nu neer wil laten op deze planeet aarde, kan alleen maar volkomen haar weg vinden wanneer de bodem ook werkelijk een voedingsbodem wordt die gecreëerd is door de bewuste mensen, die daar ook duidelijk op die wijze mee omgaan, die bereid zijn tot verandering, die bereid zijn tot die werkelijke om..ommekeer, die bereid zijn tot die enorme ompoling en omschakeling, die zich niet meer van de weg laten blazen, die zich niet meer de weg laten wijzen door allerlei onduidelijkheden die niet de hunnen zijn.

Wees daarin ook voor uzelf allemaal concreet, waarheidlievend, waarheidsgetrouw. Maar weet daarin ook steeds duidelijk, dat wat uw waarheid is hoeft niet de waarheid van de ander te zijn. U hoeft niemand anders te overtuigen van uw waarheid. De ander hoeft ook u niet te overtuigen. Alles zal aankomen op de energie die innerlijk geraakt wordt, waarin er een trilling plaatsvindt die herkent of niet herkent. Daarin zal er steeds de keuze zijn wat daarmee te doen. Weet daarin dus dat u steeds vanuit die eigenheid zichzelf neer dient te zetten en vanuit die eigenheid de ander ook diezelfde eigenheid toestaat. Die eigenheid in verbondenheid met uzelf zal uiteindelijk tot een veld leiden waarin er vrede zal zijn. Niet een toegedekte vredigheid, geen rozebrillenvredigheid, maar een werkelijke vrede van diep binnenuit, omdat er begrepen wordt, omdat er geweten wordt, omdat er beseft wordt vanuit dat hogere bewustzijn, in eenheid met elkaar, die nieuwe schepping op deze aarde een plaats te laten vinden. Dat is het doel.

 

Mijn Zegen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven