enfrdeitptrues

Waarom is het zo oneerlijk verdeeld in de wereld?

Wanneer ik met u spreek over een wereld van dualiteit, dan is de wereld daar niets anders dan een weerspiegeling van. Wanneer u kijkt naar de dualiteiten in de wereld en u ziet armoede ten opzichte van rijkdom, dan ligt daaraan ten grondslag onmacht en machtsprincipes. Belangen, heel veel belangen, juist belangen vanuit macht. En onmachtsprincipes van hele groepen mensen die daar niet aan toe kunnen komen, omdat ze in een afhankelijkheid zijn gekomen in het leven.

Tegelijkertijd neem ik u vanuit dat punt mee;  vanuit een horizontaal punt vraag ik u nu op een hoger bewustzijnsplan mee te willen kijken. Wanneer u nu vanuit dit hogere bewustzijn kijkt naar deze wereld, dan kunt u daar ook de enorme kansen zien voor het collectieve bewustzijn waar een ieder in is ingebed op deze wereld, deze kansen en mogelijkheden zou kunnen grijpen.

Met andere woorden: de rijkdom in de wereld kan anders benaderd worden als er anders mee om wordt gegaan. Daar kom ik zo op terug. Tegelijkertijd de armoede in de wereld: zijn vooral ook mensen wanneer daarnaar gekeken wordt vanuit de rijke mensen, vanuit het Westen om het zo maar even te noemen naar u, zijn veelal mensen met een enorme innerlijke rijkdom die niets te maken willen hebben met uiterlijke rijkdom, omdat die iets hebben begrepen hoe het is om geestelijk innerlijk te groeien en genoegen te nemen met alles wat er is in hun leven.

Natuurlijk zijn daar verlangens, maar deze verlangens zijn alleen maar gevoed omdat ze weet hebben gekregen van de overdaad van het westen en niets menselijks is een mens vreemd. Maar wanneer er naar het wezen van dit soort mensen wordt gekeken, zit daar een enorme geestkracht achter. Ook een spiegel voor het westen. Het laat ook zien hoeveel kracht dit soort mensen hebben ontwikkeld, dat is hun levensdoel geweest. Het is het doel van hun ziel geweest niet alleen te overleven, maar vooral ook dat te zien wat wezenlijk is in een mensenleven. Armoede, wanneer werkelijke armoede toeslaat zal dat ook voor het Westen dienen te worden gezien als waar het Westen dat soort mensen ook tekort doet.

Maar zolang het Westen alleen vanuit eigenbelang in de eigen wereld blijft staan en niet in de verbindende draad kan zien waar het uiteindelijk het schaamrood op de kaken zou dienen te hebben, zal daarin niets veranderen. Totdat mensen op gaan staan, totdat mensen 1 vuist gaan maken, totdat er werkelijk groepen op gaan staan die ook het enorme grote belang van groepen die onzichtbaar zijn, aan de kaak gaan stellen. En dat is iets wat een beweging is, die nu ook heel erg levend is gemaakt. En deze levende nieuwe kracht zal steeds meer zeggingskracht krijgen. Dat wat er nu lijkt te zijn doodgebloed is iets wat in het veld van deze wereld is neergezet. En wat in het veld van deze wereld is neergelegd, zal ieder mens op zijn bewustzijn aanspreken. Er zal een prikkel in het bewustzijn worden gegeven waarin een mens zich steeds weer herinnerd van zijn eigen verantwoordelijkheid in zijn eigen leven.

Van zijn eigen verantwoordelijkheden ten opzichte van het collectieve leven. En wanneer dat steeds opnieuw innerlijk wordt gevoeld, wanneer die prikkel steeds groter gaat worden, maar ook waarin mensen elkaar steeds meer aan zullen gaan spreken zonder terughoudendheid, zonder een soort van haast onverschillig zijn in het leven, omdat het levend wordt gemaakt weer in het leven zelf, zal daarin weer een andersoortig van delen gaan ontstaan. Dit delen zal dan niet direct via de vorm gaan, via het stoffelijke delen, maar eerst via een bewustzijnsdeling en deze bewustzijnsdelingen zullen wereldwijd in een golfbeweging over deze wereld z’n plek gaan vinden. Dat maakt ook dat juist de mensen die in de onmachtssituatie zijn, de mensen aan de andere kant van de medaille iets anders in zichzelf geraakt zullen gaan voelen. En zullen zichzelf dan ook op een andere manier in het leven willen gaan zetten. Iets wordt dan ook in hun gewekt wat ze daarnaast zullen gaan ontwikkelen, zullen bijvoorbeeld uit alle macht toch naar school willen gaan, zullen uit alle macht uiteindelijk toch een studie willen gaan volgen om iets te bereiken in het leven wat hun uiteindelijk ook financieel op een bepaalde mate veilig zal stellen en niet alleen hun zelf, maar hele groepen mensen zullen daar dan ook baat bij hebben. Wanneer deze golfbeweging een steeds grotere golfbeweging gaat zijn, zal daar een omkanteling, een omwenteling plaats gaan vinden die zijn weerga niet zal kennen.

Het is dus belangrijk om niet alleen maar vanuit een hele diep horizontale laag naar de onevenwichtigheid in deze wereld te kijken. Maar het vooral ook steeds weer terug te plaatsen op het zelf. De onevenwichtigheid van de menselijke persoonlijkheden, de onevenwichtigheden in het bewustzijnstraject wat mensen gaan en wanneer daar goed naar gekeken wordt en gezien wordt hoe daar iets anders mee gedaan kan worden vanuit een anders willen weten, een anders willen kijken, onderstromen op te sporen, maar ook bovenstromen op te sporen, waarheden achter waarheden te vinden die niet zo duidelijk zijn, maar die wel voelbaar zijn en vaak ook dicht onder de huid van een mens kruipen… daarin ligt een punt van aandacht. Breek dus uw aandacht daarop open, breek het bewustzijn open en houd niet uw oren en ogen gesloten als daar iets is wat aandacht vraagt, maar wat ook vraagt om aan de kaak gesteld te worden. Dat vraagt van u allen innerlijk opnieuw op te gaan staan en u zelf daarin neer te zetten. Niet weg te lopen wachtend tot anderen dat op zullen lossen, want dan draagt u vanuit dat punt, vanuit dat bewustzijn, niets bij aan dat wat u veranderd zou willen zien. U allen bent dus goed in staat die verandering ook werkelijk plaats te helpen vinden vanuit uw eigen aandeel daarin. Sta dus op en spreek u uit over uw eigen waarheid daarin, maar vorm daarin ook uw eigen manier van wat u wilt zien wat er veranderd moet worden. Geef daarin uw eigen vorm, zodat daarin een nieuwe creatie kan ontstaan die uiteindelijk ook een collectieve creatie kan zijn. En die werkelijk aan het einde van deze weg ook een zodanige creatie zal zijn, dat deze hele scheppingsvorm zich op een bepaalde manier om zal gaan keren. En deze omkering heeft vooral te maken met dat het oude terug zal worden gegeven aan zijn bron. En deze nieuwe scheppingsvorm een nieuwe weg zal zijn, een nieuwe evolutielijn zal zijn, die op een hele nieuwe manier op het bewustzijn in zal gaan werken. Maar eerst zal dit gedaan dienen te worden. Hef uzelf dus allemaal op.

Hef uzelf op uit al die onderstromen, maar sta op en richt u allen op vanuit dat licht in uw aller bewustzijn. Zodat u ziet wat uw eigen mogelijkheden, krachten en talenten daarin zijn en bundel dan deze energieën. Bundel deze energieën tot 1 groot krachtveld, zodat er niets anders gedaan kan worden door al die groeperingen die niet duidelijk zijn, maar die wel zoveel macht uitoefenen, dan dat al deze energieën ook door hun energie ontvangen zal moeten gaan worden. Daar zal een werkelijke verandering door kunnen ontstaan. Niet direct, maar uiteindelijk. Houd dus moed en weet wie u bent en wat uw mogelijkheden zijn.

Mijn zegen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven