enfrdeitptrues

Het joodse volk is veelal benoemd tot het uitverkoren volk. Ook daarin is er eigenlijk vanaf het begin waarop dit woord werd uitgesproken in het denken van velen al een soort van splitsing ontstaan. Het is nooit de bedoeling geweest dat dit worod zoveel zal op gaan roepen bij mensen. Want dat wat uitverkoren blijkt te zijn zal altijd iets negatiefs bij anderen opwekken die zich daar niet energetisch bij aan kunnen sluiten. Toch heeft het joodse volk altijd heel veel aan de wereld getoond. Er is vanuit het jodendom altijd heel veel zichtbaar gemaakt op allerlei bewustzijnslagen.

En juist op die bewustzijnslagen hebben heel veel mensen vaak onbewust zich veel meer kunnen ontwikkelen dan dat ze uiteindelijk hebben kunnen zien. Toch is dit een waarheid. Er is vanuit de manier van leven, de manier van traditie, de manier van het beleven vanuit het christus 'ik noem het nu in deze tijd' het christus gevoel en het christus beleiden, daarin zit een hele andere manier van beleving van godsdienst. En toch ook vanuit die hele oude traditionele vormgeving waarin joodse mensen dit nog steeds doen zit daar een enorme mystieke waarheid achter. Deze enorme mystieke waarheid waar al deze zielen zo’n enorme diepe verbinding mee maken is een krachtveld die deze wereld ook heeft geraakt. Eenvoudigweg omdat de wereld collectief met elkaar verbonden is. Er is veel verdrevenheid geweest van dit volk. Er is veel verdrevenheid geweest in vele eeuwen. Veelal hebben deze mensen plaats moeten maken in een wereld voor anderen. Dat is niet altijd zonder slag of stoot gegaan. En toch ook in bepaalde perioden wel, waarin ze vanuit een heel diep bewustzijn wisten dat het niet anders kon dan zo. Vanuit stilte, vanuit overgave en ook deze fasen die hun offers  hebben gebracht aan het bewustzijn van deze wereld gelden nog steeds. Dit is iets waar nog steeds naar gekeken kan worden in respect en wat er nu aan onrust in het veld is van dit volk, is een onrust die opnieuw weer te maken heeft met opgeslotenheid met het op ene bepaalde manier toch verdreven te worden energetisch door een volk die zich niet wilt verbinden vanuit dat wat wenselijk is .

Er is daardoor een soort van vijand denken ontstaan ook binnen Israël. Er is een soort van heel oud vijanddenken ontstaan vanuit een hele oude manier vanuit het nu willen transformeren van dat wat zich toch in de loop  der eeuwen heeft vastgezet binnen deze collectieve eenheid. Deze collectieve eenheid van dit volk richt zich nu op dát wat hun op die manier tegenwerkt. Richt zich vanuit een enorme negatieve energie wat ook zichtbaar is in uw wereld ten opzichte van de buurlanden. Daarin laten ze eigenlijk vanuit een grote onmacht, want dat is de basis gegeven hiervan, zien hoe het is om hun eigen land en goed nu eens te kunnen bewaken zichzelf ook niet meer weggegooid te voelen, zichzelf niet meer opgeduwd te voelen. Maar hun eigen plek in te kunnen nemen die ze vanuit een innerlijk gevoel van verbondheid en worteling in wilden nemen, al eeuwenlang.

Uiteindelijk hebben ze dit gedaan en zich nu toch op bepaalde wijze weer bedreigd voelen. Zij zullen als volk dit gezamenlijk moeten transformeren en naar een hoger plan moeten brengen. Zichzelf moeten realiseren dat het via deze manier van enorme agressie ten opzichte van de omgeving, een doodlopende weg zal betekenen voor hun eigen spirituele belang. Zij zullen begrijpen dat wanneer zij duidelijker vanuit een bovenlaag kijken naar het gegeven wat nu zichtbaar kan worden in hun land dat daar een andere manier zal ontstaan'.

En deze andere manier zal er komen. Maar ook dit moest omdat het in de onderstromen van dat volk nog steeds een plek had . Dit zal zich uit moeten werken. Dit uit zich op deze wijze, omdat er geen andere manier was. En dat wat er nu wordt opgeduwd wordt nu in hun beleving en hun volk opgeduwd door hun omgevingslanden. Dat is iets wat ook heel duidelijk zichtbaar is. Er zal een kentering komen. U kunt allen niets anders doen dan daar heel veel positieve energie naar toe te richten. Uw hart te verbinden zowel naar de buurlanden als naar het joodse volk zelf. Daarin zult u dan ook voelen dat u deel kunt nemen aan een proces waarin mensen steun kunnen gebruiken. Waarin er geen kampen worden gekozen waarin er geen dualitietsdenken wordt los gelaten. Maar waarin vanuit eenheid er naast wordt gestaan om kracht te bieden aan dat wat gezien wilt worden.  Dit zal een hele grote rol gaan spelen.

Dit kan pas die rol gaan spelen wanneer de mensen die deze landen besturen ook dat bewustzijn toe gaan laten. Die mensen zullen eerst de omslag moeten maken omdat mensen die een grote functie hebben binnen de besturing van een land, ontvankelijk dienen te zijn voor die nieuwe inspiratielijnen. Deze inspiratielijnen zullen hun pas kunnen bereiken als zij de ogen zullen openen. Als de schellen van hun ogen geduwt zullen zijn en zij waar zullen nemen wat er op dat moment gecreeërd wordt omdat de creatie  wordt gecreeërd in beide landen zoals u mij dit nu vraagt. Deze creatie zal uiteindelijk weer in hun eigen gezicht exploderen omdat het via deze explosies de waarheid laat zien. Een waarheid die ligt achter dat wat zo versluierd is geweest door allerlei oude lagen, allerlei oude onderstromingen . En wanneer opnieuw wordt geweten dat er een nieuwe manier is, dat er een nieuwe lijn is van contact van communicatie, van verbinding, dan zal er toenadering worden gezocht. Maar deze toenadering kan alleen een ongekleurde toenadering zijn als er ook vanuit een werkelijk innerlijke ethiek wordt onderhandeld met elkaar niet vanuit verborgenheden.

Want oude verborgenheden zoals u allen heeft gezien in deze tijd wat ik al jaren geleden heb benoemd zijn al die oude onderstromingen die nu in het daglicht zijn gekomen. Alles wat verborgen was, alles wat verborgen lag in iedere bestuurder, in ieder bedrijf, in iedere onderneming in ieder veld van ieder land. Wat niet het daglicht kon verdragen wordt op dit moment allemaal naar het daglicht getilt en ook in deze landen  zal al deze problematiek heel duidelijk in het zicht worden gebracht. Het zal exploderen want iets wat explodeert maakt ruimte in het midden. Het verbrandt het oude en het laat kijken in de kern  wanneer een mens met een nieuw bewustzijn kijkt wat er is gecreëerd. Dan zullen deze leiders ook niets anders kunnen doen dan constateren dat deze manier van creeëren ten opzichte van eigen behoud van eigen stukjes grond niets anders ie dan het behoud van eigen persoonlijke machtspelbolwerken die helemaal niets te maken hebben met liefde voor maar vooral te maken hebben met het instand houden van het oude leven .

Ook hierin is heel duidelijk  zichtbaar dat het oude leven tot in de punten wordt uit geleefd en dat dit oude leven ook niets anders kan dan helemaal uit te trillen tot in zijn uitersten. Dan zal het nieuwe zich kunnen openbaren openbreken werkelijk openbreken vanuit een enorme herkenning onderling, tussen landen onderling, tussen leiders onderling, tussen volkeren en zal werkelijk het collectieve hart van weten open gaan en zal het gezamelijk weten tot iets heel anders gaan leiden zal het gezamelijk weten tot een collectieve creatie gaan leiden.

Mijn zegen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven