enfrdeitptrues
Vogel vloog zich dood tijdens doorgeving tegen raam Vogel vloog zich dood tijdens doorgeving tegen raam

Waarom is er zo’n  grote vogelsterfte en vissterfte op deze aarde. Waar moeten wij aan denken waarom dit gebeurt? Ook hier zijn vele sporen zichtbaar, hier zijn zowel sporen energetisch zichtbaar en….. (vogel vliegt zich dood tegen het raam) 

Wat u hier op dit moment waar kon nemen was de wet van de synchroniciteit. Ik zei u sporen, die zichtbaar zijn, sporen die zichtbaar kunnen zijn voor mensen die daar iets van weten. Er wordt veel in het geheim op uw wereld gedaan. Er zijn een aantal zaken die niet zichtbaar zijn, maar die wel voelbaar zijn. Die juist energetisch zo voelbaar zijn en die een verschuiving, een dwangmatige verschuiving veroorzaken in energievelden. En wanneer daar een energieveld dwangmatig wordt verschoven, wanneer een energieveld op een bepaalde manier  wordt samengeperst, dan zal daarin ,zoals u mij vraagt van bijvoorbeeld deze vogelsterfte, een enorme druk veroorzaakt gaan worden. En deze enorme druk heeft zijn invloed gehad op grote zwermen van deze dieren. Deze dieren hebben, zoals ik nu naar uw wereld kijk, klem gezeten tussen twee enorme drukvelden die hun stoffelijk lichaam op dat moment niet meer aan kon.

Er zijn geheime genootschappen op uw wereld

Tegelijkertijd is daar iets anders zichtbaar. Er zijn geheime genootschappen op uw wereld, zoals u allen weet. En ook daarin spelen enorme machtsprincipes. Deze grote machtsprincipes hebben alles te maken met dat wat er steeds onder macht in dwang, onder de duim gehouden dient te worden, als mensheid. Er wordt veel geëxperimenteerd op uw wereld, er zijn veel zaken die niet geweten worden. Het is ook onderdeel van evolutie, het zal gekend dienen te worden. Het is deel wat uitmaakt van een veel grotere evolutie dan u ooit zult weten.

Maar tegelijkertijd heeft dit zijn invloed op uw wereld. Er worden bepaalde zaken uitgedacht en uitgeprobeerd op uw aarde, die voelbaar gaan zijn, die ook zichtbaar gaan worden. En die stoffelijk daardoor zijn invloed doen gelden, waardoor het voor het collectief ook zichtbaar gaat zijn.

 

Dit is het moment waarop velen op uw aarde daar naar kunnen kijken en zich af kunnen gaan vragen wat wordt er niet gezien collectief. Waar kijken wij niet naar, welke geheimen zijn daar, welke duistere gebieden hebben wij collectief nog niet durven aanvaarden. Omdat velen op uw aarde  steeds  gericht zijn geweest op alleen het Licht-aspect. Wanneer u dit begrijpt, begrijpt u dat juist dit deel wat nu zo zichtbaar wordt, en wat in principe als metafoor dient, wanneer men naar een vogel kijkt die wordt ondermijnd in zijn vrijheid van vliegen en vlucht. Dat daarin de metafoor in uw Zelf kan worden geplaatst. En wanneer u deze metafoor dan gaat bezien als hoe u wordt ondermijnd in uw eigen vrijheid van het vliegen in uw eigen levensvlucht, is het tijd dat de mens collectief op gaat staan tegen al datgene wat zijn levenskracht ondermijnt. Op welke wijze dan ook.

-Dat de mens gaat ageren tegen alle machtsbolwerken die deze aarde steeds meer gaan bewonen.

-Dat we gaan zien, als mensheid, dat u gaat zien als mensheid, dat deze machtsbolwerken nu op dit moment tot een top worden verheven.

-Dat er uitbarstingen, implosies en explosies heb ik u genoemd, nu plaatsvinden.

-Dat het om onmacht- en machtsprincipes gaat en dat u allen zeer goed moet kijken naar uw eigen macht- en onmachtsprincipes. En hoe u daar de balans daarin een plek heeft, of niet.

-Dat daarin heel duidelijk, vanuit een nieuw energieveld gekeken en gewerkt kan gaan worden.

-Dat u uw eigen plaats dus duidelijk daarin moet gaan bepalen.

 

Kosmische poorten van energie, positieve krachtvelden

Wanneer ik u een kosmisch beeld schets, dan zie ik het volgende. Wanneer ik vanuit mijn plaats kijk naar uw aarde. Dan zie ik dat in de kosmos waarin uw planeet is gelegen er steeds meer gaten ontstaan, kosmische poorten van energie, die steeds meer hun doel vinden ook op uw planeet. Het doet een siddering door uw aarde gaan en alle lagen om uw aarde heen ervaren deze siddering. Er vinden daarbij ook verschuivingen plaats, er vinden steeds meer verplaatsingen plaats.

 

En deze verplaatsingen, deze siddering van energieën, die positieve krachtvelden vertegenwoordigen, komen ook aan op uw aarde. In het weefsel van de aarde, waarin het zich neerlaat en in het weefsel van de aarde bent u ingebed. Het raakt dus ook uw leven, het raakt uw weefsel, maar ook uw leven. U bent daarin verbonden, en vanuit dat punt is het collectief van de mensheid steeds meer daarin geraakt, maar wordt veelal nog geraakt in onwetendheid en in angst. En juist daardoor vluchten grote groepen mensen vanuit onveiligheid en angst voor dat wat niet gekend wordt.

 

Wanneer de bewuste mens, daarin zijn verantwoordelijkheid op gaat nemen, en gaat voelen wat het betekent deze vernieuwde golven van invloed die op dit moment werkelijk ervaarbaar zijn. En ook gaan zien wat die oude invloeden nog met uw aller systeem doet, dan kunt u daar steeds duidelijker een vernieuwde plek in gaan nemen en weigeren nog langer mee te stromen op die oude beïnvloeding.

 

Beïnvloeding is op zoveel plaatsen op dit moment werkzaam. Ook op velden die niet zichtbaar zijn in uw zelf , in uw wereld. U zult daarin steeds duidelijker uw bewustzijn dienen te richten op dat wat ik u al heb uitgelegd. Waardoor datgene wat u als beïnvloeding, als negatieve beïnvloeding nog steeds ervaart zult kunnen gaan omzetten.

 

De vormkracht van het leven zal een volkomen andere vormkracht gaan worden

Ompoling is daarin van belang, want de vormkracht van het leven zal een volkomen andere vormkracht gaan worden. Het zal veel meer een vormkracht gaan worden die een verhoogde etherische vormkracht gaat zijn. Een vormkracht vanuit zielenkracht, die ziel die dan zo geleefd gaat worden, een ziel die geademd wordt vanuit uw hart, de ziel die steeds u omhult als mens, als wezen in dit leven. Maar die ziel zal het Zijnsaspect vertegenwoordigen en zal daardoor die andere beïnvloeding, de oude beïnvloeding helpen elimineren.

 

Daarom is het van zo groot belang dat u in staat gaat zijn uw oude vormen en vormgevingen over uw eigen leven en in uw eigen leven om gaat polen tot dat wat nu steeds vaker in uw leven kan verschijnen. Op een nieuwe manier vorm te geven aan dat wat u innerlijk als wenselijk ervaart, maar wat steeds vanuit een collectief gezien dient te worden.

 

Want het onteigenen van de wereld is een onteigeningsproces die alles te maken heeft met dat wat de mens aan individualisatie moest doen, maar wat nu een top heeft bereikt. Waarin de mens zichzelf over een bepaalde top aan het duwen is, wat een onteigening en ontwaarding van het eigene kan gaan betekenen.

 

Het is een kritiek punt waarop de wereld zich beweegt

Dit kritieke punt dient gezien te worden door mensen met bewustzijn. Door te zien hoe u zelf daar wel of niet aan bijdraagt, en daar een tegenbeweging in te maken. Want de onteigening is het eigene uit handen te geven en daardoor uw leven, uw zijnsaspect en uw zielenkracht in handen te geven van beïnvloedingsvelden die u niet waardig zijn. Het is belangrijk  uw krachtveld werkelijk tot de uwe te maken en uw eigenheid  de uwe te laten zijn in het Zijnsaspect verbonden in uw eigen ziel, waardoor de vormkracht vanuit uw eigen etherische scheppende vermogen een volkomen nieuwe uitstroom zal betekenen.

 

Deze uitstroom zal een hele belangrijke bijdrage blijken te zijn aan de vernieuwende golven energie, het nieuwe veld wat zo duidelijk steeds meer zijn invloed zal laten gelden. Het zal opschuiven, het zal oude veiligheidspatronen doen laten verdwijnen en het zal al datgene wat in de wereld zo als normaal werd ervaren volkomen doen ombuigen. Het zal de andere kant laten ervaren, eenvoudigweg omdat het de kant is die gezien dient te worden waardoor de heelheid binnen deze schepping een feit zal worden.

 

Wees niet bang, weet dat deze veranderingen en al deze vernieuwingen, al deze trillingen en al deze soms vernietigende krachten die zo zichtbaar worden ook in de elementalen, bijdragen aan opruiming, opschoning en opschuiving. En u speelt daar een belangrijk deel in. U hebt een rol, u allen bent geïncarneerd in een zeer, zeer belangrijke tijd. Neem daarin uw eigen deel zeer ter harte, vanuit kracht, evenwicht en onvoorwaardelijk lief kunnen hebben van dat wat leven is. Mijn zegen.

 

U  heeft het over de negatieve krachten die bezig zijn. Is er een manier om deze negatieve krachten te neutraliseren?

Dit is zeker een hele grote mogelijkheid en er wordt ook al een groot deel van getransformeerd. Maar wat belangrijk is in het bewustzijn der mensheid, is dat dit ook aanvaard wordt dat dit een onderdeel is van de realiteit van deze schepping. Want veelal wordt het ontkend in uw wereld. Veelal wordt het niet aanvaard en daardoor heeft het ook de kracht en de mogelijkheid gekregen om steeds groter een plek in te nemen, die weliswaar onzichtbaar is geweest, maar die wel steeds voelbaarder is geworden.

 

En u allen kent de beïnvloeding van dat wat u niet weet waar het mee te maken heeft, maar wat iets met uw energie en daardoor ook met uw houding kan doen. Dat heeft alles daarmee te maken, dus verwijs ik het inderdaad terug naar hoe elimineren wij dat. Door uw eigen plaats daarin goed helder te houden en te zien waarin u zichzelf en uw eigen duisternis, die ieder mens in zich draagt voorziet van erkenning, voorziet van acceptatie, voorziet van het Licht in uzelf. En dat u ook duidelijk daarin durft te zien dat door deze erkenning u als het ware het brandpunt en de wortel uit dat negatieve veld kunt halen.

 

Want juist door dat te doen, verandert er iets in die beweging, zal het zich ook niet meer kunnen voeden. Want dat wat gevoed wordt aan dat veld is de menselijke negatieve houding, die zich in de wisselwerking tot dat veld steeds opnieuw laat voeden. En daardoor is dat veld uiteindelijk geworden en verworden tot een veld wat wel noodzakelijk is om het bewustzijn van de mens ook helder in zijn juiste proporties te brengen.

 

Want vergeet u niet dat veelal door vele spirituele mensen het bewustzijn toch wat rooskleurig voor hun neer is gezet. Het bewustzijn op zich omvat zoveel meer, zoveel hogers en diepers dan dat u nu op dit moment kunt beseffen. Maar het vraagt wel om u zelf dit te realiseren, dat u allen daarin bent ingebed en dat uw houding ten opzichte van negativiteit en wat u tot zich trekt daarin een belangrijke functie vervult.

Elimineer dus op uw eigen manier  steeds opnieuw door het te transformeren, door het in te ademen, door te zeggen dit is deel van wie wij zijn, maar tegelijkertijd daar de kracht van de liefde aan te koppelen zodat het zich kan voeden aan een ander veld. En dit veld  zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren.

Het is ook belangrijk om te zien wat de veroorzaker is, en wanneer de veroorzaker of het veroorzakende hetgene is wat u als negatief ervaart, is het belangrijk om de bron op te sporen. En vanuit uw eigen bewustzijn het nogmaals te erkennen dat het daar is, niet te veroordelen, niet te oordelen, maar te observeren en daar uw hart volkomen onvoorwaardelijk, ongehecht, onpersoonlijk aan te verbinden. En te weten dat dat de kracht is die op een implosieve manier zijn werk zal doen.

Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw aarde

Als laatste wil ik tegen u zeggen dat er velen op uw aarde nog onwetend zijn. En door deze grote onwetendheid er van u allen als wetende mens daardoor meer wordt gevraagd en zal worden gevraagd. Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw aarde, om daar een heel grote consideratie mee te hebben en uzelf niet te verliezen in allerlei oordelen en vooroordelen over bewustzijnsvormen die nog niet dat in hun bewustzijn kunnen dragen. Weet daarin vanuit wijsheid een bijdrage te leveren. Dan zal ook die groep die zich nog niet bewust is en die nog niet op die manier kan weten, zich uiteindelijk kunnen openen omdat ze zich geweten en gezien voelen. Net zoals u zichzelf ooit opnieuw hebt kunnen weten en kunnen zien. Mijn zegen.

 

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven