enfrdeitptrues

Nederland is al een hele tijd een land geweest wat vooral een enorme spirituele functie heeft, en dat heeft het nog steeds. Nederland is een spiritueel brandpunt op deze wereld. Maar tegelijkertijd, wanneer u gewoon plenair naar dit land kijkt, naar de samenstelling in dit land, dan ziet u vaak vanuit uw menselijke persoonlijkheid iets anders. Dan is het niet altijd gemakkelijk om te zien wat toch de diepste bedoeling achter dit enorme morfoveld in Nederland ten grondslag ligt. 

Maar Nederland is de laatste perioden van haar bestaan toch wat overgeheld naar een bepaald punt, waardoor ze uit evenwicht is geraakt. Er is een soort van onevenwichtigheid ontstaan, die maakt dat het morfogenetische veld van Nederland enorm onder druk is komen te staan. Er is heel veel in Nederland wat op dit moment onder druk staat, waar mensen zich ook onder druk in voelen staan en zich terug voelen geworpen op zichzelf. Waarin er een angst is gecreëerd om vanuit die innerlijke democratische vrijheid in het leven zelf nog te durven staan. En toch is dat de weg die de rasechte Nederlander, ik zal dit voor u even uit elkaar halen, is de weg die het heeft te gaan.

En juist een soort van baarmoeder, die Nederland altijd is geweest ten opzichte van de wereld, is een heel mooi proces. Want Nederland is een opvang, Nederland is een energieveld waarin andere energieën zich kunnen mengen met het energieveld van Nederlanders.

Tegelijkertijd gebeurt er heel veel op bewustzijnsniveau, er zijn zaken vanuit een heel oude traditie vanuit de Nederlander die worden geweigerd, die energetisch worden geweigerd. En dat wat energetisch niet toe wordt gelaten vanuit respect ten opzichte van anderen, zorgen voor een frictie, zorgen voor wrijving.

En deze wrijving is een collectieve wrijving aan het worden, die zich steeds weer een uitweg zoekt. En dat wat zich een uitweg zoekt, zoekt altijd een punt waar het zich op kan projecteren. En de projectiepunten zijn te over in Nederland. 

Het is belangrijk om te zien waar het respect is gebleven voor het collectieve leven daarin. Natuurlijk heeft u allen als Nederlander, als mens heeft u ruimte nodig. En u allen heeft weliswaar het gevoel soms wat in de verdrukking te komen.

Dit vooral heeft te maken met iets anders, het is niet zozeer in de verdrukking te zijn, wat er in de verdrukking is geraakt in de Nederlandse mens is het recht op democratie, is het recht op keuzes. En juist het keuzes kunnen maken in een land gezamenlijk, maakt ook weer zichtbaar dat het menselijk erfrecht is dat juist het keuzes kunnen maken mensen vaak ontnomen wordt in deze periode.

Dat heeft zich gewroken. Dat heeft zich gewroken in dit collectieve gedrag waar anderen, waar mensen de dupe van zijn. Er zijn veel mensen ingestroomd in Nederland die Nederlanders iets te zeggen hebben, die Nederlanders iets te leren hebben. En dit is altijd in de wisselwerking, dit is ook andersom zo.

 

Maar wanneer er iets in de ruimte tussen deze groeperingen iets ligt wat niet is opgelost, wat niet is uitgesproken, wat niet al in het bewustzijn is erkend en herkend, dan zal daar het werkveld zich in af dienen te spelen, zodat er verbinding gemaakt kan worden, zodat er genaderd kan worden tot elkaar. Totdat mensen werkelijk elkaar in de armen en in het hart kunnen sluiten, vanuit een innerlijk weer durven weten dat er niets anders is lieve mensen, dan eenheid. Er is geen dualiteit. Er is eenheidsbesef. Dat is het besef wat op dit moment in uw evolutie aan het gloren is. 

 

Eenheidsbesef

 

Eenheidsbesef is niet iets dat buiten uw oogveld valt, eenheidsbesef betreft u allen, ook individueel. En wanneer u op deze wijze weer naar uw eigen zelf en uw eigen leven kunt kijken, kunt u het ook anders naar de anderen doen. Het is belangrijk om te zien, om te voelen hoe het is om democratie weer terug te krijgen in het leven. Daar dient de aandacht naar uit te gaan. Maar zolang mensen blijven denken dat andere groepen die hoger geplaatsten het allemaal op zullen lossen en het uiteindelijk weer in evenwicht zullen brengen, dan kan ik u niets anders zeggen dan: “Past u op, want dit is een schijnveiligheid, dit is een schijnbeweging”. Want wat er vanuit overheden momenteel plaats vindt is een soort van overgave aan een nog grotere groep die op dit moment heel veel invloed heeft op juist het democratisch functioneren van uw land, het land wat u allen zo dierbaar is. 

Het is dus belangrijk uw eigen democratisch vermogen en verlangen daarin te voelen en te weten dat het belangrijk blijft om vanuit vrijheid, altijd vanuit het diepste kosmische vrijheid respectvol om te durven gaan met dit erfrecht in u allen. Want dit is wat u allen als erfrecht hebt mee gekregen in ieder leven als mens, dit zal bewaakt en behoed dienen te worden. Dit zal werkelijk behoed en bewaakt dienen te worden door u allen individueel. 

Dus op de momenten waarop u in uw persoonlijke leven de mond wordt gesnoerd,op welke wijze dan ook. Wanneer u voelt dat u terug wordt geplaatst omdat iets anders u wil overweldigen, waarin u geen keuze meer dreigt te hebben, is daar de tijd om uw eigen democratische hart, zo u dit voelt, te laten spreken. Niet vanuit strijd, maar vanuit een innerlijke overgave aan dat wat u als innerlijk erfrecht hebt ervaren. Vanuit een weten dat juist dit erfrecht een collectieve verbinding maakt in deze hele wereld. En dat een ieder strijdt voor die eigen vrijheid. 

 

Wereld in brand

Kijkt u naar deze wereld, kijkt u niet alleen naar Nederland, kijkt u naar al die landen die op dit moment in brand staan. Al die groepen mensen die tot op leven en dood vrijheid bevechten, niets anders dan het recht terug te willen nemen op keuzes te maken in het eigen leven. Dat is op weg te zijn naar eenheid. En daar waar eenheid uiteindelijk weer geboren wordt, zal al dit wat op dit moment plaats vindt, al deze strijd, al deze dreiging, alles zal werkelijk tot op de spits worden gedreven omdat het niet anders kan. Al deze energieën die al eeuwenlang spelen en die steeds opnieuw in een soort van golfbeweging zich hebben getoond, worden nu zo in een enorme hoek gedreven, letterlijk in een hoek gedreven van deze schepping, dat het niet anders kan dan dat het zal exploderen. Het zal exploderen, het zal moeten exploderen omdat er geen andere weg is. En dan wanneer dit heeft plaatsgevonden zal daar de vernieuwing zijn. Zal er geen dualiteit meer zijn. Zal er geen dualiteit in het denken meer kunnen bestaan, eenvoudigweg omdat eenheid gekend wordt, omdat eenheid is herkend in het bewustzijn. Omdat u allen vanuit eenheid bent ontstaan en terug bent gekeerd, dan, naar eenheid.

Zie dus steeds, iedere dag opnieuw in uw eigen leven hoe u zich verbindt, vanuit of dualiteit, of vanuit die eenheid. Verplaats u ook steeds in het leven van de ander, zodat er in die wisselwerking steeds die eenheidsprincipes duidelijker kunnen gaan spreken in uw leven. Waarin u kunt begrijpen waar de ander staat, maar ook waar u zelf staat. Vanuit dat punt zal er zoveel vernieuwing zich gaan ontwikkelen in ieders besef, in ieders leven zal er daardoor iets anders neergelaten worden vanuit collectief bewustzijn in Nederland, in het morfogenetische veld van dit land, waarin zoveel geschiedenis ligt opgeslagen, waar zoveel geschiedenis uit wordt geput energetisch gesproken. Want ieder mens die dit land binnenstroomt krijgt te maken met het morfogenetische veld van Nederland waarin al die energieën vanuit het verleden liggen opgeslagen. En zolang mensen nog steeds in de strijd blijven met elkaar, doordat zij niet hebben begrepen wat hun uit elkaar houdt, zullen zij iets anders in dat veld neerleggen en zal dat ook steeds op die manier gevoed blijven worden.

 

Weet dus uw taak hierin, weet wat daar mogelijk is en weet ook wat er nodig is om dit proces volkomen te keren naar dat allerdiepste punt van innerlijke en uiterlijke vrijheid. Verbonden met elkaar, verbonden vooral in eerste instantie vanuit het zelf, maar verbonden in het Ene, verbonden in het diepste WIJ, verbonden vanuit het ene punt van diepste schepping waar u allen uit bent voorgekomen. 

 

Mijn zegen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven