enfrdeitptrues
Kosmische teksten

Wanneer komt er vanuit de managers een andere visie?

Vraag: Wanneer komt er vanuit de managers een andere visie waardoor je vanuit jij, vanuit jouw nieuwe denken in je werk staat. Dat je dus zelf kunt ontplooien wie je bent?

Vergeet u niet dat u op deze manier een afgescheidenheid in denken realiseert. De manier waarop u een manager benoemt is een manier die eigenlijk te maken heeft met een stukje oude-tijdsdenken. De manager is ook een mens, de manager is ook ondergedompeld in de collectiviteit der mensheid, is ook gevoelig voor al die nieuwe instroom van energie die op dit moment zo actief aanwezig is.

De Code van deze Nieuwe Tijd. Eenheidsherinnering

Ten eerste wens ik u, dat U uw eigen nieuwe code via  deze  channeling op zult sporen. De overkoepelende code van deze nieuwe tijd in uw aller leven, de frequentie om via onthechting van naar verbinding te gaan.

Wanneer ik dit uitspreek in uw systeem, uw bewustzijn, dan wordt daar onmiddellijk iets geactiveerd in u, want u herkent dit heel diep in uzelf. U weet vanuit een heel oud weten, dat deze code ,die in het veld van deze nieuwe wereld deze nieuwe tijd is ingeprent, als een nieuwe intentie in het hart der mensen, werkelijk herkend zal worden. Iedere dag opnieuw. Deze weg, om via onthechten, naar verbinding te gaan, is een weg die zich op vele lagen in het dagelijks leven zal doen herkennen. Gehechtheid aan allerlei zaken vanuit uw eigen levensgeschiedenis, vanuit uw eigen evolutiegeschiedenis als mens, individueel, draagt vele gehechtheden.

Crisis, winst of verlies ook in uw leven?

Crisis, winst of verlies  ook in uw leven?

Wanneer de mens werkelijk naar crisis zou kijken, dan zou die tot de conclusie komen dat het een woord is die iets oproept in een mens van angst, die iets oproept   van iets los te moeten laten wat dierbaar is geworden. Crisis is ontstaan op basis van allerlei structuren  van angst en macht, is wrijving tussen 2 delen... Door crisis op angstbasis ook opnieuw te vertalen, betekent dit voor een mens verlies. Verlies van energie, verlies van het juiste zicht op zichzelf, verlies van dat wat zijn innerlijke kracht in zich draagt. Want crisis zoals u deze  heden ten dage kent, is niets anders dan een enorme bewustzijnssprong….

Moeten wij ons voorbereiden op een kernramp?


Moeten wij ons voorbereiden op een een nieuwe nucleaire ramp in Japan?

De energie die momenteel vrijkomt uit die plaats is een energie die al een hele tijd vrij is en reeds een grote rol heeft gespeeld in het leven daaromheen. Het is een plek die  vanuit de schade die het inmiddels heeft aangebracht, ook een plaats die gevaarlijk is voor het menselijke weefsel. Tegelijkertijd is het zo dat er ook heel veel opgelost wordt door de natuurlijkheid daarin.


Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen.
Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven.
Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt.
En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt.
En ik ga u dat toelichten.

Deze Nieuwe Tijd na 21-12-12

DEZE NIEUWE TIJD NA 21-12-12

Deze nieuwe tijd kent heel veel verschillende facetten. Er is door heel veel mensen naar deze dag, naar deze datum, toegeleefd vanuit een hele diepe  innerlijke hoop, dat het leven werkelijk zou keren.

Dat het leven vanaf vandaag werkelijk die oplossingen zou bieden die het leven, dat soms ook niet een gemakkelijk leven is, zouden helpen keren. Deels is dit energetisch voor een bepaald deel waar, anderzijds is het ook een manier geweest juist vanuit dualiteit daarover na te denken. En ik leg u dit uit. Datgene wat momenteel plaatsvindt in deze schepping, is een verhoging van energie; is een aanhaking van een nieuw frequentieveld die alles wat leeft en alles wat bewustzijn heeft, alles in deze schepping, ráákt. Ráákt in bewustzijn, maar ook  raakt in onderbewustzijn, ráákt in het totale leven. Verheft, en dat wat verheven wordt in dit leven heeft toch een basis nodig.

De betekenis in deze tijd van een werkelijk bezield leven.

Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen.

Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven.

Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt.

En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt.

En ik ga u dat toelichten.

 

De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

“Klopt het dat Atlantis in deze tijdspanne weer heel duidelijk de energie laat voelen? En  zijn er mensen die zo bewust aan het werk zijn op de aarde, mensen van andere planeten, wezens van andere planeten ?”

Datgene wat nu op dit moment zich ontvouwt in deze nieuwe tijd is een enorme sprong die gemaakt wordt, maar deze sprong laat  hele oude sporen zien. En deze oude sporen, deze enorme oude energiedraden, die nog  zo geladen zijn, zijn nog  diep verbonden met planeet aarde, zijn nog steeds diep verbonden in dit zonnestelsel. En daarin ligt , zeker op dit moment , nog een heel belangrijk veld wat de invloed doet gelden ten opzichte van het enorme Lichtveld waar deze wereld op dit moment mee te maken heeft.

DEZE NIEUWE TIJD NA 21-12-12 ( Lezing)

Deze nieuwe tijd kent heel veel verschillende facetten. Er is door heel veel mensen naar deze dag, naar deze datum, toegeleefd vanuit een hele diepe  innerlijke hoop, dat het leven werkelijk zou keren.

Dat het leven vanaf vandaag werkelijk die oplossingen zou bieden die het leven, dat soms ook niet een gemakkelijk leven is, zouden helpen keren. Deels is dit energetisch voor een bepaald deel waar, anderzijds is het ook een manier geweest juist vanuit dualiteit daarover na te denken. En ik leg u dit uit.

Datgene wat momenteel plaatsvindt in deze schepping, is een verhoging van energie; is een aanhaking van een nieuw frequentieveld die alles wat leeft en alles wat bewustzijn heeft, alles in deze schepping, ráákt. Ráákt in bewustzijn, maar ook  raakt in onderbewustzijn, ráákt in het totale leven. Verheft, en dat wat verheven wordt in dit leven heeft toch een basis nodig. De basis die nu van u allen in dit leven wordt gevraagd is een hele, sterke krachtige aardebasis te creëren waarop deze nieuwe velden zich ook werkelijk neer kunnen laten.

Wat doet het vegetarisch zijn met de mens?

Wat doet het vegetarisch zijn met de mens?

Verschillende mensen op uw aarde zijn mensen, die een heel gevoelig stoffelijk niveau hebben. Een heel gevoelig stoffelijk lichaam. Dit lichaam verdraagt niet altijd alles wat een ander mens, die niet zo gevoelig in het lichaam is, wel verdraagt.

Wanneer een mens geen vlees verdraagt, wanneer een mens de energieën vooral van vlees niet verdraagt, is dit iets wat innerlijk heel duidelijk traceerbaar is. 

Hoe kunnen we een brug slaan tussen de alternatieve en reguliere geneeskunde?

Dit is een onderwerp waar ik heel lang met u over zou kunnen spreken, maar wat ik nu even in vogelvlucht voor u neer ga zetten.

Datgene wat er in de reguliere geneeskunde op dit moment plaats vindt, is een oud denkpatroon. Is vanuit de dualiteit. Is vanuit de vasthoudendheid, die niet op dit moment de openheid bezit in het collectieve bewustzijn van de groep die dit aangaat om toe te laten.

Worden de voedselbronnen uiteindelijk eerlijk verdeeld?

Voedselbronnen in zijn algemeenheid, zullen maar dan spreek ik van ver voor in de tijd, uiteindelijk ook verdeeld gaan worden, zo ze nog beschikbaar zijn. Want tegelijkertijd kunt u natuurlijk kijken naar wat er op dit moment allemaal plaats vindt aan roofbouw of deze Aarde qua voedselbronnen.

Wijzigt het verslavingsgedrag in de toekomst?

Komt er in de toekomst, in de nieuwe tijd een wijziging in het algemene verslavingsgedrag?

Er zal zeker een wijziging op gaan treden, maar er zal ook zeker een groep op uw aarde blijven die daar niet op die wijze mee om zal kunnen gaan. Dit alles heeft te maken met dat de mens die verslaafd is zichzelf altijd een uitweg uit het leven zoekt,

Het Christendom en de andere religies

Christendom en de andere religies

Het christendom, het christelijke geloof, is een geloof, is een religie, die door een aantal mensen op uw aarde wordt aangehangen. De werkelijke christen zal altijd vanuit spiritualiteit in het leven moeten staan, omdat het christelijke geloof daar aan de basis aan ontleend is.

 

Pagina 3 van 10

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven