enfrdeitptrues
Kosmische teksten

Er is veel wat wordt geprojecteerd op dit deel van uw wereld. Er is veel wat daardoor ook onder druk komt te staan. En in al dat wat zo onder druk staat zal dan ook iets gaan uitbreken. Uitbreken zal, wat ik u eerder heb gezegd in de tekst , Oude veiligheid, oude energie, oude structuren en oude manieren van kijken…… naar het leven Nu.
De wereld in Europa zal zeker wijzigen. Ook al omdat er zo veel nieuwe energie toegevoegd wordt aan ieder land dat nieuwe mensen in zijn eigen land gaat opnemen.

Wat gaat er gebeuren met de Multimedia-wereld waarin veelal mensen zich zo afzonderen?

Wanneer u kijkt naar deze ontwikkeling dan ziet u daarin ook wat het resultaat kan zijn als mensen uit een soort van verbinding stappen. Zij verkeren dan volkomen in hun eigen illusionaire wereld. Het is dan ook voor een bewust mens van belang om  daar iets anders tegenover te willen zetten.

Wat wil zich in deze tijd allemaal aan u onthullen? Datgene wat nu op deze aarde plaatsvindt en zoveel chaos veroorzaakt, zeker in de perceptie van de mensen van dit moment, maakt dat veel mensen innerlijk het gevoel hebben te verdwalen in deze wereld. Begrijp evenwel dat datgene wat nu allemaal plaatsvindt, een enorme kosmische spiegel isdie de wereld wordt voorgehouden. En dat alles vanuit de eenheid wordt terugverwezen naar het zelf. Datgene wat de nieuwe tijd wordt genoemd, krijgt een andere uitdrukkingsvorm, en doordat de nieuwe tijd zich op deze manier wil laten zien, zal binnen deze nieuwe tijd niets anders gedaan kunnen worden dan wat vanuit kosmische wetmatigheid wordt voorgeschreven. Die wetmatigheid schrijft voor dat vanuit de basis alles tot eenheid wordt gebracht, en dat wat nu collectief wordt aangeraakt tot gevolg heeft dat in ieder mens op deze wereld waarbinnen deze grote wereldverschuiving plaatsvindt, ook de mens zelf zichtbaar wordt. Zichzelf in zijn eigen onderbewustzijn, zichzelf wat nog niet helemaal in evenwicht is, dat wil zeggen in innerlijke eenheid is; daarover straks meer.

Vraag: Hoe kunnen wij in deze westerse wereld omgaan met de onrust die er plaats vindt tav mensen die een ander geloof hebben.??Er is een grote druk momenteel gaande in de wereld.Waar komt de haat vandaan en hoe kunnen wij hierop reageren.?”

“Geloof en geloof zijn in de eeuwen van het bestaan van de mensheid altijd  hele belangrijke oorlogsdelen geweest op deze wereld. Dit alles is altijd voort gekomen uit een oude mensheids-karmische belasting. Er is een collectieve karmische belasting gecreëerd doordat mensen elkaar al eeuwenlang naar het leven staan ten opzichte van dat wat geloofd wordt. Het heeft alles te maken met een diep basale angst, met een machtsstructuur en met een onmachtsstructuur.

Er is u al eerder uitgelegd dat u allen in een wereld leeft van dualiteit. En binnen deze dualiteit treedt altijd in het midden wrijving op. En wrijving is nodig om iets zichtbaar te maken, want wanneer het water glad zou blijven zonder enige rimpeling dan zou daar geen beweging zijn. 

Het proces wat momenteel speelt in uw wereld, waarin deze wereld als een vulkaan op uitbarsten staat, is een proces wat een optelsom is van eeuwen.

Heeft verhoging van Frequentie/Bewustzijn, gevolgen voor het lichaam?

Dan heb ik daarop volgend een andere vraag: als u het heeft over verhoging van bewustzijn, verandering in frequentie, dan weet ik dat de gevolgen daarvan lichamelijk vaak heel lastig kunnen zijn en dat het lichaam, het stoffelijk lichaam op alle mogelijke manieren lijkt tegen te werken aan juist die verhoging van het bewustzijn. Is er een manier om anders in het leven te staan qua voeding, beweging, denken of wat dan ook, waardoor je het voor het stoffelijk lichaam makkelijker kunt maken.

Antwoord:

Het heeft alles te maken met de bereidheid van uzelf dit onder ogen te komen, dat dit iets is, dat op dit moment wereldwijd in mensenlevens speelt. En natuurlijk heeft het hele grote beïnvloeding van het fysieke lichaam tot gevolg.

De invloed en de reikwijdte daarvan zullen zeer groot zijn. Maar de invloed van het lichaam van dit moment is heel voelbaar in de vorm dat heel veel mensen andere klachten zullen ontwikkelen, dat veel mensen innerlijk ook voelen dat zij veel sneller vermoeid zijn, dat mensen veel meer rust nodig hebben. Dat er veel meer is wat er uiteindelijk op dit moment ook zo zichtbaar is, bijvoorbeeld door hele zware ziektebeelden waarin mensen op een versnelde manier iets aan het uitwerken zijn vanuit hun innerlijk en eigen karma.

Daarin kunt u ook zien dat er lichamelijk ook heel veel beïnvloeding is, waardoor de mens als het ware wordt aangespoord om heel duidelijk te kijken naar waar hij op dit moment staat.   

Ik heb een vraag over individualisering van de maatschappij in de Westerse wereld en hoe het vervolg daarop zou kunnen zijn, als mensen weer meer eenheid zijn. Het proces is heel erg van steeds individueler alles en hoe komen mensen van dit eiland af om weer tot eenheid te komen.

De mens in deze fase van het leven, de mensen, het overgrote deel van de mensen om u heen hebben op dit moment juist die individualisering nodig omdat ze uiteindelijk uit zullen komen bij een punt waarin ze merken dat ze totaal uit de wereld zijn vertrokken, energetisch gesproken.

 

Einde[van]deze beschaving door kunstvernieling?

 

Klopt het dat we nu in een slotfase zitten van een tijdperk, van een beschaving?Zou in dat verband ook het kapotslaan van die oude kunst symbool kunnen zijn voor het einde van een tijdperk?

[De nieuwe beweging in bewustzijn; van oude religie naar werkelijke eenheidsbeleving]

Dit is zeker een onderdeel van het hele collectíeve proces.Datgene wat in stánd werd gehouden, is een deel van levenstijd wat zijn functie heeft voltooid. Het zal daardoor werkelijk ook niet meer die functie kunnen voltooien voor de mensheid van nú.

 

Hebben wreedheden ten opzichte van de mens een functie?

Wanneer de stem van het Hart het Licht zal doen verspreiden, zal het duister zich uiteindelijk verwijderen.

 

Welke functie hebben wreedheden ten opzichte van de mens? Per definitie is de mens ook degene die deze wreedheden veroorzaakt. En wanneer er wordt gekeken vanuit een collectief bewustzijn/vanuit een collectieve verbondenheid, dan bent u daar allemaal onderdeel van, of u dat nou wilt of niet. Datgene wat ten uitvoer wordt gebracht in al die uitersten van wreedheden, is een enorm uiterste van negatieve energie..

Van verbreking naar verbinding

Het leven in zijn huidige staat, de wereld waarin u leeft is een wereld die lijkt te scheuren aan alle kanten. Het is een wereld in een hele diepe groeibeweging. En alles wat daar beweegt op die wereld, daarmee bent u innerlijk verbonden . De verbreking die zo zichtbaar is in zovele landen bij zovele volkeren raken een ieder in het hart, raken ook de mens die zich nog niet zo bewust is van het collectief onderbewustzijn waarin een ieder verbonden is. Maar juist al datgene, wat zo in een verscheurdheid in het leven moet zijn, zal uiteindelijk terugkeren naar verbinding.

Verschillende vormen van Kanaal-Medium-Doorgever zijn.

Wanneer de mens in het leven zich als taak heeft gesteld tot intermediair tussen kosmos en aarde, stelt deze mens zich tot doel en tot taak, datgene wat weergegeven wil worden vanuit kosmische bewustzijnsvelden, dit weer te geven en neer te leggen bij de mensheid. Er is een groot verschil tussen wat u noemt een kanaal en een kanaal. Er zijn verschillende bewustzijnsniveaus waar vanuit informatie beschikbaar wordt gesteld. En het ene kanaal reikt dieper met zijn/haar antennes in deze bewustzijnsvelden dan de ander. Toch is alles nodig. Want alles bestaat uit deze verschillende bewustzijnslagen.

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd!

21 december 2014

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd.

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn  en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u.

De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd. En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien. Vele zielen offeren zich in deze tijd om zichtbaar, collectief zichtbaar te maken wat daar leeft in heel veel groepen mensen, in hun onderbewustzijn.

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd!

21 december 2014

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd.

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn  en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u.

De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd. En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien. Vele zielen offeren zich in deze tijd om zichtbaar, collectief zichtbaar te maken wat daar leeft in heel veel groepen mensen, in hun onderbewustzijn.

De innerlijke en uiterlijke verandering binnen de huidige tijds­frequentie.

………..Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken …….Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!........

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

 

Het Christusbewustzijn is de Christuskracht,
  waarin al het leven in verbonden is

 

In het menselijk bewustzijn is  in de loop van de tijd een afscheiding ontstaan vanuit zijn eigen perceptie van eenheid, doordat hij de wereld van dualiteit moest betreden. Omdat de hoogste Schepper zichzelf bewust wilde worden van de diepste materie, is deze mens in zijn afgescheidenheid ook in de afgescheidenheid van de perceptie van religiebeleving gekomen. Vanuit dat punt is, vanuit het Hart, een stuk verbinding verloren gegaan wat uiteindelijk weer is teruggevonden; maar niet ieder mens heeft dit nog teruggeplaatst in het eigen  bewustzijn.

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

 

Het Christusbewustzijn is de Christuskracht,
  waarin al het leven in verbonden is

 

In het menselijk bewustzijn is  in de loop van de tijd een afscheiding ontstaan vanuit zijn eigen perceptie van eenheid, doordat hij de wereld van dualiteit moest betreden. Omdat de hoogste Schepper zichzelf bewust wilde worden van de diepste materie, is deze mens in zijn afgescheidenheid ook in de afgescheidenheid van de perceptie van religiebeleving gekomen. Vanuit dat punt is, vanuit het Hart, een stuk verbinding verloren gegaan wat uiteindelijk weer is teruggevonden; maar niet ieder mens heeft dit nog teruggeplaatst in het eigen  bewustzijn.

Pagina 2 van 10

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven