enfrdeitptrues
Kosmische teksten

Herinner u Uw eigen Goddelijkheid

 

Herinner u, ten diepste, altijd, uw eigen Goddelijkheid, uw eigen Goddelijke verbinding en niet alleen de uwe, maar van ieder mens die op deze wereld leeft. Uw Goddelijke verbinding, uw Godsvonk, verbindt datgene wat leven heeft, dát is de werkelijke verbinding, die als het ware bijeen wordt gehouden door de onvoorwaardelijke Liefde. En het is juist deze Liefde, die deze wereld het leven heeft gegeven.

Verandering in Bewustzijn, wat doet dat met jou als mens?  ( Lezing met interactie)

Wat is nou dat bewustzijn waar wij in leven.

Het bewustzijn waar wij in leven is een heel groot veld van trilling, van energie, waar wij allemaal deel van uitmaken, en waar wij ook allemaal ons eigen aandeel in hebben. Dat hele grote veld van bewustzijn is ooit ergens ontstaan. We kunnen dat niet anders benoemen dan vanuit de oerbron, dat wat wij God noemen.

Geld als identificatie, of ????????? Deel 1

Geld in uw wereld heeft bijna de rol gekregen van dat, wat u de allerhoogste noemt.

Het is een overkoepeling van bestaansrechten verworden. Geldenergie is in de basis en principe van geven/ontvangen, als uitwisseling tussen mensen.

Wat is de Ziel van de mens?Lezing

Eerst dient de mens duidelijk te weten wat zijn of haar ziel betekent in een leven. Uw Ziel is uw eigen Lichtwezen, uw ziel is uw eigen Lichtwezen die in iedere incarnatie, in ieder leven deel uit maakt van dat leven. Uw ziel is enerzijds gericht op uw hoogste geestkracht, en anderzijds gericht op uzelf als mens in dit leven, een mens van vlees en bloed.

Geef uzelf dat in dit leven waar u werkelijk voor kwam toen u in dit leven kwam. Geef uzelf de aandacht van het hart, waardoor u werkelijk zodanig zult staan dat u zult zeggen tegen de wereld. “Dit ben ik”.

De Ziel van de mens

De Ziel van de mens

Eerst dient de mens duidelijk te weten wat zijn of haar ziel betekent in een leven. Uw ziel is uw eigen lichtwezen, uw ziel is uw eigen lichtwezen die in iedere incarnatie, in ieder leven deel uit maakt van dat leven. Uw ziel is enerzijds gericht op uw hoogste geestkracht, en anderzijds gericht op uzelf als mens in dit leven, een mens van vlees en bloed.

Wat betekent het Aquarius-tijdperk voor de mens van nu?

In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren - dat zij de macht hebben - dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken.

Energie impuls over de wereld en de mensheid

 

U had het in een antwoord tegen iemand over dat er over de wereld, de mensheid nu, dat er een nieuwe impuls wordt gegeven. Wat is dat voor impuls en wat zijn de gevolgen voor de mensheid als geen gehoor wordt gegeven aan deze impuls?

 

Werkers van het Licht worden uitgenodigd

 

Een grote collectieve groep op uw aarde is een groep mensen die het Licht reeds heeft erkend.

Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen Zijn heeft ontmoet.

En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie  worden uitgenodigd hun collectieve  daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van  Licht en Liefde.

 

Zoektocht in een mensenleven. (lezing)

 

Wat zoekt de mens? De mens zoekt eigenlijk zijn wezenlijke bestemming.

Zoekt vervulling,  zoekt geluk, zoekt alles wat hem innerlijk werkelijk vrij en blij kan doen voelen. Maar de mens is een mens met een  handicap, een mens van vlees en bloed. Want  de oorsprong van de mens wordt veelal in dit  leven niet meer zodanig gevoeld ,en juist door dat  dit  mist in een mensen leven hebben veelal mensen over de hele wereld  het diepe gevoel in duisternis  te leven.


 

Waarnemingen tijdens het sterven

Vraag: In sommige stromingen wordt een beschrijving gegeven van wat we net hebben mogen horen. Het Tibetaans boeddhisme m.n. zegt daar veel over (na het stoppen van het hart o.a. het ondergaan van zwaar voelen, witte en rode essentie die bij elkaar komen, geluiden, zwartheid, heldere licht). Zijn dit inderdaad waarnemingen die iemand doet in deze fase of is dit niet noodzakelijk?

 

Beschermen tegen negativiteit?

 

Ik heb mijn hart opengezet voor die collectieve liefde te ontvangen, maar ik voel me ook kwetsbaar nu, voor de buitenwereld. En als ik mij manifesteer hoe kan ik beschermen dat negativiteit bij mij binnenkomt?

 

Vraag: Hoe komt het dat een ‘echte’ BDE  iemands hele leven blijvend beïnvloedt, terwijl bij iemand van wie de hersenen alleen geprikkeld worden die ervaring weer verdwijnt? Dit lijkt geen echte herinnering te zijn geworden. Waarin ligt het verschil?

Het verschil ligt hem in het veld van hartenergie en hersenenergie. Hersenenergie is dat wat de mens in het leven doet bewegen, wat de mens actief maakt, wat de mens werkelijk tot levend en bewegend wezen in de stof maakt. Hartenergie heeft alles te maken met de verschillende lagen van bewustzijn en daar waar vanuit een hartstilstand een heel diepe ervaring wordt opgedaan is deze ervaring een prikkel die wordt neergelegd in het bovenbewustzijn.

Voorbereiden op het sterven

Wat kan een mens tijdens zijn leven als voorbereiding op deze losmakingsprocessen doen?

De voorbereiding op deze processen vraagt van de mens een enorme inkeer. Een zodanige inkeer dat de mens zicht toch steeds vergewist van het feit dat hij verbonden is aan het leven en dat hij de plek in zijn leven helder heeft, en dat hij tegelijkertijd weet dat deze plek een tijdelijke plek is. Daar waar de mens kan zien dat de tijdelijke plek werkelijkheid is, zal de mens in zijn leven in alles wat hij ervaart steeds sterven. Want daar waar de mens in zijn leven ervaringen opdoet die hem op zijn grondvesten doen schudden zal de mens steeds opnieuw een stukje sterven.

Hoe ontvouwt zich het stervensproces ná het stoppen van het hart?

Wanneer het hart stopt, zal de energie van deze mens geneigd zijn zich terug te trekken naar daar waar zijn oorsprong ligt. De energie van de mens heeft verschillende ‘lagen’. In eerste instantie heeft dit zijn invloed op het stoffelijk bewegen, zoals Ik u zei, op het stoppen van de energie van de stof. Daarna heeft dit zijn invloed op het stoppen van het etherisch veld van de mens; heeft het invloed op het stoppen van het astrale wezen van deze mens; heeft het invloed op het spirituele bewustzijn van deze mens; heeft het invloed op het hogere Aum-bewustzijn van deze mens.

Bijna dood ervaringen (BDE)

 

Vraag: Een bijna-dood ervaring (BDE) treedt op bij mensen met een hartstilstand en bij wie geen activiteiten in de hersenen meer gemeten worden. Deze mensen zien prachtige beelden: wit licht aan het einde van een tunnel en geliefden of zelfs Jezus die ze daar ontmoeten. Ze worden dan voor de keuze gesteld of ze verder willen of dat ze weer terug willen naar hun aardse leven. Is datgene wat die mensen waargenomen hebben een echte realiteit?

 

Pagina 9 van 10

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven