Een Grote Geest heeft deze aarde verlaten.

Deze grote vrouw, Hannah van Buuren, is naar een andere dimensie overgegaan..Ze was voor mij een van de belangrijkste grondlegsters in mijn spirituele groei.Ze bezat het vermogen,het diepste in me op te roepen met haar vragen aan mij, dat was een enorme kwaliteit zoals zoveel meer in wat ze was.. Zoveel mensen heeft ze geinspireerd, ontelbaar...Lieve Hannah, dank je wel vanuit mijn Hart en in diep respect voor wie je was,groet ik je in dierbaarheid.
Moge het Licht je hebben verwelkomd en grote Liefde je deel zijn.Tot ooit,hoop ik en....
Ik zal je missen.

Wanneer je haar ook hebt gekend,ben je a.s. maandag van Harte welkom bij de dienst in Heeze, zie hiervoor de info op de kaart. En de kaart staat op de facebookpagina https://www.facebook.com/BerryVincentaSpiritualiteitEnBewustzijn